Vzděláváme pro živou praxi

Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) je jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících akademických pracovišť na Masarykově univerzitě. Bedlivě sledujeme světové trendy v oboru informační vědy a také vývoj institucí, které se na tuto oblast vzdělávání zaměřují. Studenty připravujeme pro skutečný a současný svět.

Naším cílem je realizovat praxe a stáže ve firmách, výzkumných, vývojových a vzdělávacích institucích. Účelem praxí je nejen nabídnout studentům praktické zkušenosti, ale též umožnit zaměstnavatelům odhalovat talenty již během jejich studentských let.

Jak spolupracovat se studenty?

Přijměte do svého týmu praktikanta/stážistu:

  • Student se zapojí do běžného provozu vaší instituce/firmy.
  • Délka stáže standardně do 100 hodin za semestr.
  • Stáž může být realizována i mimo semestr.
  • Student do firmy většinou pravidelně dochází.

Spolupracujte se studenty v podobě práce na zakázku (tzv. terénní projekt):

  • Jedná se o jednorázovou spolupráci v podobě zakázkové činnosti.
  • Například analýzy sociálních sítí, výzkumu spokojenosti zákazníků atp.
  • Problém/cíl je jasně definovaný a zadaný.
  • Student pracuje tolik hodin, kolik je ke zvládnutí úkolu potřeba.
  • Práci je možné vykonávat převážně z domu.
Bez popisku

Co naši studenti umí?

Naším cílem je umožnit studentům profilovat se ve čtyřech základních specializacích, které zároveň upřesňují oblasti, ve kterých se většina našich studentů a absolventů pohybuje.

Napište garantovi Jobboxu

Garantem Jobboxu je Mgr. Tomáš Marek. Psát mu můžete na marek@kisk.cz, telefonicky ho zastihnete na čísle 725 594 879.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info