Jak postupovat?

① Vyberte si terénní projekt z nabídky nebo přijďte s vlastním nápadem. Vlastní projekt je třeba konzultovat s garantem praktických předmětů.

② Domluvte se s mentorem projektu, který je uveden u nabídky, na jeho podobě - a dohodněte se i na podmínkách zakončení. V některých případech může být podmínkou zakončení nejen splnění zadaného projektu, ale například také publikace článku popisujícího projekt na platformách Medium, InFlow atp. Tato část je vždy na zadavateli/mentorovi TP.

Mentor - je osoba, která není spojena s MUNI nebo KISKem, ale je zaměstnancem společnosti, ve které plánujete absolvovat stáž nebo praxi.

③ Zaregistrujte si předmět v ISu a nastavte si počet kreditů podle plánovaného počtu hodin (viz Rozsah terénního projektu níže).

④ Bez odkladu si prostřednictvím formuláře zde na Jobboxu registrujte terénní projekt. Bez registrace TP vám nemusí být uznán!

⑤ Na projektu pracujete v průběhu semestru. Průběh projektu pravidelně konzultujte se svým mentorem.

⑥ Pro uznání předmětu je nutné dodat písemné hodnocení mentora o absolvování TP. Po skončení terénního projektu si nechejte potvrdit toto potvrzení a odevzdejte jej na KISK garantovi nebo jej zanechejte na sekretariátu KISKu. Pokud je mentor TP interním zaměstnancem KISKu, není papírové potvrzení třeba.

Garant - je osoba, která je v přímém vztahu k MUNI a KISKu, a má na starosti vedení předmětu.

V případě, že jste se s mentorem domluvili na přípravě a publikovaní článku, před potvrzením je nutné mít článek hotový a publikovaný na zvolené s mentorem platformě. 

⑦ Vyčkejte na udělení zápisu.

Nezapomeňte: Po celou dobu realizace terénního projektu jsme vám k dispozici. Pokud budete mít jakýkoli problém, neváhejte kontaktovat garanta. Platí to zejména v případech, kdy zjistíte, že projekt nesplňuje vaše očekávání, změnila se náplň nebo se vám mentor dostatečně nevěnuje. Vždy je možné domluvit schůzku s garantem, vyjasnit si situaci a sjednat nápravu nebo projekt zrušit a domluvit se operativně na jiném.

Rozsah terénního projektu

Počet kreditů si sami nastavíte v ISu podle toho, na kolika hodinách jste se s mentorem Terénního projektu dohodli. Přednostně je nastaven počet kreditů na 0, změňte proto na 3, 4 nebo 5 kreditů. Změnu lze provést až v období zápisu a v období změn zápisu. V období registrace ještě nastavovat kredity nelze. Počet kreditů je vypočítán následovně:

40 hodin

3 kredity

70 hodin

4 kredity

100 hodin

5 kreditů

Kontakt na garanta

Mgr. Tomáš Marek
e-mail: marek@kisk.cz
telefon: +420 725 594 879

Kontakt na garantku pro studenty DIS

Bc. Evgeniia Tokmakova
e-mail: 489372@mail.muni.cz
telefon: +420 608 968 759

Důležité dokumenty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info