Jak postupovat?

① Z nabídky si vyberte praxi a kontaktujte mentora (kontaktní osobu) z instituce, zda je praxe ještě volná a aktuální. Pokud vás žádná praxe nezaujala, můžete vlastní návrh konzultovat s garantem praxí na KISKu. 
Pro online studenty DIS: neuznáváme praxi a stáže, které by měly být vykonávány u vašeho zaměstnavatele. Je důležité, abyste našli nabídku, která je propojena s vaším oborem studia. 

Mentor - je osoba, která není spojena s MUNI nebo KISKem, ale je zaměstnancem společnosti, ve které plánujete absolvovat stáž nebo praxi.

② Zaregistrujte si předmět v ISu a nastavte si jeho kreditovou hodnotu podle hodinové dotace (viz rozsah praxe). Rozsah praxe, přesnější náplň i hodinovou dotaci konzultujte s mentorem v instituci. Je nutné kredity nastavit ještě před uzavřením změn v zápisu předmětů!

③ Bez odkladů vyplňte tento formulář, ve kterém nám napíšete jakou praxi jste si vybrali a proč. Je to jen rychlý dotazník, který nám pomůže pro přehled. Bez vyplnění formuláře vám praxe nemusí být uznána (např. pokud se vrhnete do praxe bez souvislosti s naším oborem, aniž byste tuto praxi předem konzultovali a uvedli do formuláře)!

④ Před zahájením praxe je nutné podepsat smlouvu mezi FF a institucí, kam se na praxi chystáte. Ta musí být vyplněná před nástupem studenta na praxi! Smlouva se podepisuje mezi FF a institucí. POZOR: Pokud instituce, kam se chystáte na praxi, smlouvu nechce, podepisujete pouze tzv. Poučení studenta (to si stáhnete, vyplníte, podepíšete a dodáte na KISK - lze i naskenované) - a pak přeskočte rovnou na bod č. 6.

⑤ Smlouvu vytiskněte ve dvou exemplářích, vyplňte, nechejte potvrdit institucí a přineste na KISK - tj. na sekretariát či do rukou garanta praxí.

⑥ Nastupte na praxi a plňte úkoly zadávané mentorem (osobou, která vás má na starost ve vybrané instituci). Při nástupu nechte v instituci vyplnit protokol o přijetí na praxi a doručte ho na KISK - tj. na sekretariát či do rukou garanta praxí. AKTUÁLNĚ: protokol o přijetí na praxi je možné řešit distančně, stačí skenovat a posílat na marek@kisk.cz nebo na 489372@mail.muni.cz (pro studenty DIS).

Garant - je osoba, která je v přímém vztahu k MUNI a KISKu, a má na starosti vedení předmětu.

⑦ V průběhu semestru máte možnost kdykoliv kontaktovat garanta praxe a probrat s ním vše, co se týká účasti na praxích.

⑧ Po skončení praxe si nechte potvrdit formulář o absolvování praxe. Dokument odevzdejte na KISK - tj. na sekretariát či do rukou garanta praxí. AKTUÁLNĚ: formulář o absolvování praxe je možné řešit distančně, stačí skenovat a posílat na marek@kisk.cz nebo na489372@mail.muni.cz (pro studenty DIS).

Nezapomeňte: Po celou dobu praxe jsme vám k dispozici. Pokud budete mít jakýkoli problém, neváhejte kontaktovat garanta praxí. Platí to zejména v případech, kdy zjistíte, že praxe nesplňuje vaše očekávání, změnila se náplň nebo se vám mentor dostatečně nevěnuje. Vždy je možné domluvit schůzku s garantem, vyjasnit si situaci a sjednat nápravu nebo praxi zrušit a domluvit operativně jinou.

 

Rozsah praxe

Počet kreditů si sami nastavíte v ISu podle toho, na kolika hodinách jste se s institucí poskytující praxi/stáž dohodli. Přednostně je nastaven počet kreditů na 0, změňte proto na 3, 4 nebo 5 kreditů. Změnu lze provést až v období zápisu a v období změn zápisu. V období registrace ještě nastavovat kredity nelze. Počet kreditů je vypočítán následovně:

40 hodin

3 kredity

70 hodin

4 kredity

100 hodin

5 kreditů

Celá pravidla praxí a stáží

Co dělat pro úspěšné ukončení předmětu?
  1. Z naší nabídky si vyberte praxi, která vás zaujala a kontaktujte mentora praxe z instituce s tím, zda je ještě volná. Můžete si také domluvit vlastní praxi, kterou vám musíme schválit (v instituci se domluvte na podrobnostech a poté kontaktujte garanta praxí pro schválení). Praxe nemůže probíhat v zahraničí, není placená a neměla by probíhat na vašem pracovišti, kde máte zaměstnanecký poměr.
  2. Zaregistrujte si odpovídající předmět v ISu a nastavte si u něj kredity podle hodinové dotace praxe. Kredity se nastavují u registrace předmětů. Je nutné je nastavit ještě před uzavřením registrace předmětů. Později se musí žádat o výjimku na studijním oddělení a není zaručeno, že Vám bude vyhověno. Pokud nedojde k přímé registraci předmětu, zažádejte o výjimku.
  3. Vyplňte formulář registrace praxe, ve kterém nám napíšete, jakou praxi jste si vybrali. Zadejte také vaše vstupní očekávání a pokuste se zdůvodnit výběr instituce. Tyto položky budou sloužit k vyhodnocení praxe po jejím skončení.
  4. Před zahájením praxe je nutné podepsat smlouvu. Preferujeme smlouvu přímo s institucí. Pokud ji instituce nevyžaduje, uzavře se smlouva pouze mezi FF MU a studentem. Obě smlouvy jsou dostupné níže v sekci "Dokumenty ke stažení". Je nutné, aby byla smlouva vyplněná před nástupem studenta na praxi! Pokud nastupujete na praxi do Ústřední knihovny FF MU, do Knihovny Na Křižovatce nebo do Ústřední knihovny Mendelovy univerzity, není žádná smlouva potřeba. Vždy je ale potřeba nechat si potvrdit Protokol o přijetí na praxi a to ještě před zahájením praxe.
  5. Smlouvu vytiskněte ve třech exemplářích, zkontrolujte, zda jsou všechny údaje správné - Vaše podpisy, jméno garanta z KISKu, podpisy garanta z dané instituce apod., vyplňte, nechejte potvrdit institucí a přineste na KISK. My zajistíme podpis pana děkana a jeden exemplář vám vrátíme pro instituci. Knihovny obvykle smlouvy nepožadují, v tom případě vytiskněte smlouvu o realizaci praxe se studentem opět ve třech exemplářích a postupujte stejně jako u smlouvy s institucí.
  6. Nastupte na praxi a plňte úkoly zadávané mentorem. Mentor je osoba, která se vám po celou dobu praxe věnuje.
  7. V průběhu semestru máte možnost kdykoliv kontaktovat garanta praxe a probrat s ním vše, co se týká účasti na praxích – problémy, nespokojenost s praxí nebo s mentorem, doplnění znalostí, další postup apod. Konzultovat lze elektronicky nebo si lze přes e-mail domluvit osobní schůzku. V případě problémů nebo nespokojenosti s praxí se ozvěte co nejdříve. Po skončení praxe již nemůžeme sjednat nápravu. V některých případech lze na žádost studenta i změnit instituci.
  8. Po skončení praxe si nechte potvrdit formulář o absolvování praxe mentorem a vyplníte evaluační formulář praxe. Oba dokumenty odevzdáte podepsané garantovi praxe.
  9. Abychom Vám mohli praxi zapsat, je tedy nutné: zaregistrovat si praxi na Jobboxu, odevzdat vyplněné smlouvy, absolvovat smluvenou praxi, odevzdat potvrzení o absolvování praxe/stáže podepsané mentorem.

Kontakt na garanta

Mgr. Tomáš Marek
e-mail: marek@kisk.cz
telefon: +420 725 594 879

Kontakt na garantku pro studenty DIS

Bc. Evgeniia Tokmakova 
e-mail: 489372@mail.muni.cz
telefon: +420 608 968 759

Důležité dokumenty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info