Terénní projekt

V rámci terénního projektu (TP) můžete firmám a institucím pomoci s předem jasně definovaným "balíčkem" potřeb. Cílem tohoto praktického předmětu je uplatnit získané znalosti a dovednosti ze studia v praktické sféře firem, knihoven a dalších institucí včetně KISKu, umožnit studentům načerpat inspiraci a potřebné znalosti a dovednosti pro psaní diplomové práce, zvýšit zaměstnanost a konkurenceschopnost budoucích absolventů na trhu práce a získat cenné kontakty se zaměstnavateli a odborníky z praxe.

Prohlédněte si aktuální nabídku terénních projektů pro bakalářské a pro magisterské studenty. Nezapomeňte si bedlivě prostudovat, jak v případě zápisu předmětu Terénní projekt postupovat dále.

Nabídka pro bakalářské studenty Nabídka pro magisterské studenty Nabídka pro online studenty

FAQ

Jaký je rozdíl mezi TP a praxí?

V předmětu praxe a stáže se seznámíte s běžným provozem instituce - stáváte se na chvíli součástí dané instituce nebo její části. V terénním projektu máte většinou jasně zadaný úkol nebo potřebu, kterou pro instituci pomáháte realizovat nebo vyřešit.

Musím si vybírat jen z nabídky?

Pokud na Jobboxu nemůžete najít nabídku, která by se vám zamlouvala, neházejte flintu do žita! Vymyslete svůj vlastní terénní projekt a konzultujte ho s garantem praktických předmětů. Podmínkou je, aby měl TP vztah k našemu oboru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info