Výzkumný seminář (ISKM20, ISKB26)

Výzkumný seminář probíhá formou zapojení do výzkumu probíhajícího pod vedením konkrétního garanta výzkumu (garanti výzkumu jsou typicky vyučující z KISK). Výzkumné projekty bývají typicky součástí rozsáhlejších výzkumných projektů. V rámci Výzkumného semináře se předpokládá zapojení do části výzkumu a výstup formou odborného textu, nejčastěji článku do odborného periodika.

Cíle předmětu

Cílem Výzkumného semináře je zvyšování výzkumných kompetencí studentů KISK. Student si v praxi osvojí následující dovednosti:

 • definovat výzkumný cíl,
 • navrhnout design výzkumu,
 • analyzovat a interpretovat výsledky výzkumu,
 • vytvořit odborný text prezentující výsledky výzkumu.

Rozsah

 • 40 hodin = 3 kredity
 • 70 hodin = 4 kredity
 • 100 hodin = 5 kreditů

Desatero pro Výzkumný seminář

 1. Výzkumný seminář je předmět, v rámci kterého společně pracují vyučující a studující na společném výzkumném projektu. 
 2. Za výzkumný projekt je zodpovědný vedoucí výzkumu, který definuje cíl výzkumu, počet volných studentských míst, metodologii i výstupy z kurzu. Všechny tyto parametry výzkumu vypíše a zveřejní do začátku semestru na Jobboxu.
 3. V průběhu semestru studující pracují společně s vedoucím, intenzitu společných setkávání a komunikace stanovují výzkumné týmy individuálně.
 4. Studenti/ky se mohou přihlašovat do Výzkumného semináře, přičemž se předpokládá, že předem kontaktují vedoucí(ho) výzkumného projektu, který si vybrali. S ní(m) se domluví na hodinové dotaci Výzkumného semináře a s tím souvisejícím počtem kreditů za seminář.
 5. Ve chvíli, kdy se student/ka domluví s vyučující(m), zažádá si o souhlas se zapsáním předmětu. 
 6. V rámci Výzkumného semináře probíhají i setkání v průběhu semestru. Účelem setkání je sdílení informací o průběhu výzkumů, průběžná kontrola plnění výzkumu a konzultace vhodnosti zvolené metodologie, nástrojů atd. Na základě setkání mohou být ještě domluveny individuální konzultace s interními i externími oponenty a konzultanty výzkumu. 
 7. Výstupem z Výzkumného semináře jsou typicky publikace v odborných časopisech či účast na odborné konferenci s odborným příspěvkem. 
 8. Studující primárně komunikují s vedoucím výzkumného projektu, pro případné konzultace je jim k dispozici koordinátorka předmětu. Výkon studujících v průběhu semestru hodnotí vedoucí výzkumu.
 9. V průběhu semestru je možné domluvit doplňková školení či konzultace s externisty (po domluvě s vedoucím projektu a koordinátorkou kurzu).

Aktuální výzkumné semináře


Chyba

Tato stránka pro svoji funkci potřebuje JavaScript

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info